ماه: تیر ۱۳۹۸

چت بات گردشگری؛ چت بات ها چگونه گردشگری شهری را لذت بخش می کنند؟

امروزه، چت بات ها ظرفیت و توانمندی خود را در زمینه تجارت و حوزه پشتیبانی مشتریان به اثبات رساندند. فاکتورهایی که صنعت گردشگری عمیقا به هردوی آن ها نیازمند است…. ادامه مطلب »